Företagande


Maskrosor har de en sådan styrka att
de t.o.m växer genom asfalt
Naturnära Socialt företagande är vad vår förening vill utveckla och stödja. Det ger människor som har svårt att komma in på arbetsmarkanden - dels en hållbar livsstil och dels en möjlighet att på sikt, bli naturnära sociala företagare.


Du som funderar på att vara med i Växtkraft, ska ställa dig frågan: Vill jag "göra något positivt för miljön, för naturen och för mig själv"? Svarar du Ja, på den frågan, så har du godkänt Växtkrafts motto och tagit första steget in i föreningen!

Avstressande liande
Det sociala företaget kommer ofta till för att förändra något i samhället. Vad vi i Växtkraft vill förändra är avståndet mellan människa och natur. Ett avstånd som  skadar och blir allt större i takt med att stressen i samhället tilltar. Vi menar att vår verksamhet= hållbar utveckling - för vi är övertygade om att kropp och själ läker och får energi i närhet till djur, natur, och kultur. All vår verksamhet har en relation till detta.

Karina W har skapat med vax
Vi menar att integrering är värdefull. I vår förening finns medlemmar som är fullt upptagna på dagarna och bara engagerade i föreningslivet på sin fritid. De är intresserade av att delta i hästverksamhet, gå kulturpromenaderna, hantverka , skapa och eller vara med då vi samlas för att lära om trädgårdsodling eller natur. Dessa medlemmar kan vara allt mellan 1 år och 100 år. De kan vara företagare, förvärvsarbeta eller vara arbetslösa. Det spelar oss ingen roll. Vi bygger nätverk och sprider budskap genom medlemmarna.  Alla är värdefulla oavsett status, ålder eller hälsotillstånd.


Lotta i "Fjodorsfriends"
Ett flertal av våra medlemmar har hamnat utanför arbetsmarknaden av olika anledningar. Många drömmer om en funktion i samhället. Mobbing, sjukdom, funktionshinder eller svåra sociala förhållanden kan vara anledningar till utanförskapet. Föreningen är ett forum för stöd och hjälp från medmänniskor. Den ger också möjligheten att få hjälpa andra. När det gäller företagande så kan två svaga komplettera varandra och  hjälpas åt när det krävs krafttag. Förhoppningen för många av oss är att skapa ett naturnära arbete inom Växtkraft. Vi önskar att det sociala företaget växer fram i en så pass lugn takt, så att var och en klarar av förändringen, hittar sina kompanjoner och kontakter i - och utanför föreningen samt får en stadig kundkrets om ger egenförsörjning. Denna utveckling kan Växtkraft hjälpa till med i samarbete med arbetsförmedling, kommun eller vården.

Vår trädgårdskunniga Marie Lundell
Idag håller de naturnära sociala företagen på att växa fram genom engagemanget inom Växtkraft. Medlemmar vill starta upp verksamhet inom Gröna Uppdrag, odling, trädgård, hästskötsel, riding och körning. Caféaktiviteterna är påbörjade i mycket liten skala, genom vårt medlemsfika på tisdagar och mediabiten  likaså, bl.a. genom denna blogg. Men vi söker allt stöd vi kan få, både från myndigheter, organisationer och privatpersoner, för att kunna driva en stadsbondgård, genom socialt företagande.
Vi tar ett steg i taget.
Vill du bli medlem, så är dörrarna öppna för alla.

Vill du stödja det naturnära sociala företagandet så
är bästa sättet att SÅ ETT FRÖ och
Ge oss ett uppdrag!

Ta kontakt med Lotta Callander, mobil: 076-8090876 för att veta mer.
E-post: collectra@gmail.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar