Stadgar

När ursprungsbefolkningen tvingas lämna de fria vidderna för att hitta arbete i storstaden, blir de ofta mycket deprimerade. Inte alltför sällan fastnar de i ett liv i misär. Utan pengar är de avskärmade från naturen och sitt naturliga leverne. Att avskärmas från naturen mår ingen människa bra av - det gäller stora som små av alla nationaliteter. Vi vet - vi har själv upplevt hur naturen skänker balsam för själen och får oss att känna fysisk styrka. Därför vill vi inom Växtkraft göra något positivt för oss själva, naturen och miljön.
Agera utifrån det naturnära perspektivet.

Växtkrafts stadgar

Växtkraft är en ideell förening i hållbar utveckling, som är religiöst och partipolitiskt obunden.

- värnar om naturnära, miljövänlig kultur för människor i alla åldrar

- verkar för människans och medlemmarnas psykiska- och fysiska hälsa genom naturnära upplevelser, närhet till djur, kulturaktiviteter och kunskapsutbyte.

- stödjer utveckling av medlemmarnas tankar och idéer kring tjänster och produkter som är miljövänliga, naturnära och främjar hållbar livsstil, samt därmed förenlig verksamhet.
Här är en länk på en organisation som har påverkat oss : http://www.miljovardscentrum.se/


Här skriver jag ner ord som kan sammankopplas med Växtkraft

klimatsmart
miljövänlig
kretslopp
komposteringering
grön omsorg
kulturarv
bondekultur
hantverk
naturnära
hållbar livsstil
hållbar utveckling
miljövänlig
recycling
upcycling
fårskötsel
ekologisk
närproduktion
landsbygdsutveckling
demokrati
egenmakt
örter
örtförädling
läkeväxter
odlingar
naturnära hästhållning
alternativa behandlingsmetoder
småskalighet
eko-jordbruk
ekomotor
brukshäst

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar