Grön Omsorg

är ett begrepp inom jordbrukssektorn som innebär att människor med funktionshinder och psykiska eller sociala begränsningar får aktiviteter på lantbruk, med stöd från personlig assistent - och/eller lantbrukaren själv.

Växtkraft vill i framtiden starta någon liknande verksamhet, men med en egendom som ägs eller arrenderas av föreningsmedlemmarna. Vår målgrupp är människor som av olika anledningar har hamnat utanför arbetsmarknaden. Vi är också öppna för aktiviteter som riktar sig till blandade åldersgrupper - t.ex föräldrar och barn.

Vår verksamhet skiljer sig från Grön Omsorg för att den är medlemsstyrd. De människor som kommer till oss blir efter en tid erbjudna medlemsskap. Vi kommer att specialisera oss på individuell utveckling och kunna stödja de idéer som medlemmarna har.

Titta gärna på filmen "med en nypa salt" bara för att få en inblick i våra visioner och bilder från naturnära sysselsättning...