måndag 24 september 2012

Vi gick på en riktigt spännande kulturstig kring JB

 
Alla deltagarna klarade strapatsen.
Lennart Svensson ledde kulturpromenaden. Här läser han om skomakaren
 som spelade hasardspel -
här på platsen för skomakarens stuga
En plats full av luktviol. Här har grävlingarna sina bon.
Uppe på berget finns en vattenkälla.
Ruinerna av sadelmakarn Antons hus
Fägatan har vuxit igen, men här gick kossorna mellan ägorna före skiftet


Söndagen den 23 september gick vi runt berget vid JB i Träslöv.
Lennart Svensson, som själv bor vid Lunden kunde visa oss en fornlämning
från bronsåldern i hästhagen. Här kunde man också se att landskapet hade
 odlats och brukats under forntiden. Här runt JB vill vi göra
en kulturstig och sätta upp några kulturtavlor.
 Jag filmade en del också. Hör av dig ifall du vill veta mer...
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar