torsdag 1 mars 2012

Balsam för själen

Bernard är nöjd och glatt överraskad. Det kändes riktigt bra i kropp och själ att få komma ut i naturen. Han fick rida på Fjodor - vår ursprungskuse - uppe i Grimetons skogsbygd...

När ursprungsbefolkningen tvingas lämna de fria vidderna för att hitta arbete i storstaden, blir de ofta mycket deprimerade. Inte alltför sällan fastnar de i ett liv i misär. Utan pengar är de avskärmade från naturen och sitt naturliga leverne.

Att avskärmas från naturen mår ingen människa bra av - det gäller stora som små av alla nationaliteter. Vi vet - vi har själv upplevt hur naturen skänker balsam för själen. Därför vill vi inom Växtkraft agera utifrån det naturnära perspektivet.

På styrelsemötet hos ordförande Marie, den 27 februari kom vi fram till att en stadsbonnagård vore något att kämpa för. En bondgård inte allför långt ifrån staden så människor kan ta sig dit med cykel, till fots eller med buss. Speciellt roligt hade det varit för barn och ungdomar från höghusområden, att få komma i kontakt med djur.

På stadsbonnagården kan vi erbjuda arbetsintegrering och rehabilitering med husdjur, odlingar och naturnära upplevelser. Därifrån kan vi också åka ut och utföra miljöarbete.

Vi i styrelsen kommer att göra studiebesök på stadsbonnagården i Olofstorp i Halmstad. Länken är: http://www.halmstad.se/upplevagora/parkernaturochstrander/natur/stadsbondgardenolofstorp.2783.html

Vi kommer också att  ta kontakt med de kommunala tjänstemän som kan tänkas vilja samarbeta med oss. Nästa möte 12 mars hos Teresia vid middagstid 16.30.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar